zaterdag , 25 mei 2024
Rotterdam The Hague Airport blijft in 2015 binnen de normen geluidsbelasting

Rotterdam The Hague Airport blijft binnen de geluidslimieten

Op 9 november 2023 kwam het nieuws naar buiten dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor het gebruiksjaar, dat liep van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023, zich succesvol heeft gehouden aan de geluidsruimte die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld. Deze naleving van de normen is mede mogelijk gemaakt door de implementatie van een stillere traumahelikopter en het toepassen van baansturing sinds 27 mei, wat het risico op overschrijding van de geluidslimieten aan de kant van Schiedam heeft verkleind.

Effectieve baansturing beperkt geluidsoverlast

Dankzij baansturing heeft RTHA de geluidsbelasting aan de zijde van Schiedam kunnen verminderen, hoewel dit nog steeds afhankelijk blijft van de windrichting. Ondanks de maatregelen blijft het percentage van landingen aan de Schiedamse kant hoger dan het langjarig gemiddelde. Dit toont aan dat de luchthaven actief management toepast op de vliegroutes om binnen de gestelde geluidsnormen te blijven.

Inzet van stillere helikopters een strategische zet

Een significante stap in het beperken van geluidsoverlast was het verzoek van RTHA aan het ministerie om in de geluidsberekeningen de stillere traumahelikopter mee te mogen rekenen. Sinds 2018 maakt de luchthaven al hoofdzakelijk gebruik van deze minder lawaaierige variant, wat een positief effect heeft op de geluidsomgeving.

Aanpassingen in geluidsberekeningen en regelgeving

De geluidstabellen zijn op 31 oktober 2022 herzien om de stillere helikopter in de berekeningen op te nemen, hoewel de Regeling burgerluchthavens (RBL) deze verandering toen nog niet officieel ondersteunde. Pas op 9 oktober 2023 werd deze aanpassing gepubliceerd, waardoor RTHA nu officieel met de stillere helikopter mag rekenen. De luchthaven heeft verzekerd dat het ruimtegebruik voor commercieel verkeer niet zal toenemen totdat het nieuwe luchthavenbesluit in werking treedt.

Verzoek om scheiding van geluidsruimtes

In het aankomende luchthavenbesluit streeft RTHA naar een scheiding van geluidsruimtes: één voor commercieel verkeer, waarover de luchthaven zelf kan sturen, en één voor maatschappelijk verkeer, wat onder de controle van de overheid valt. Deze verandering is van belang gezien het toenemende aantal bewegingen van de helikopter, vooral gedurende de nacht, en het daarmee gepaard gaande geluidsruimtegebruik.

Conclusie: een evenwichtige aanpak

Rotterdam The Hague Airport laat zien dat met een doordachte aanpak en technologische innovaties zoals de inzet van stillere vliegtuigen en helikopters, het mogelijk is om te groeien binnen de gestelde milieunormen. Dit evenwicht tussen de ontwikkeling van de luchthaven en het behoud van leefbaarheid voor de omgeving is een voortdurende uitdaging die RTHA serieus neemt en proactief aanpakt.