dinsdag , 21 mei 2024
Schiphol

Schiphol krimp uitgesteld: reacties en discussie

Het recente besluit van het kabinet om de krimp van Schiphol tijdelijk te pauzeren heeft in de Tweede Kamer en bij milieuactivisten voor aanzienlijke ophef gezorgd. Dit besluit, beïnvloed door druk vanuit de Verenigde Staten en de Europese Commissie, heeft geleid tot een heroverweging van het aantal vluchten.

Commerciële druk en gezondheidszorgen

Partijen zoals GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren hebben hun ongenoegen geuit over deze ommekeer. Ze wijzen op het wijken voor commerciële belangen van de luchtvaartsector ten koste van de gezondheid en het welzijn van omwonenden. Minister Harbers van Infrastructuur benadrukt dat het besluit niet is beïnvloed door dreigementen uit de Verenigde Staten.

Juridische en internationale aspecten

De minister geeft aan dat een internationale procedure gevolgd moet worden alvorens het aantal vluchten te kunnen verlagen. Dit standpunt wordt ondersteund door de Europese Commissie, die aangeeft dat het krimpplan mogelijk in strijd is met EU-regelgeving.

Verdere ontwikkelingen in Schiphol krimpplan

JetBlue verliest haar start- en landingsrechten op Schiphol bij de nieuwe verdeling van slots. Dit als gevolg van de vermindering van start- en landingsrechten door de Nederlandse slotcoördinator ACNL.

Impact op internationale luchtvaartmaatschappijen

In totaal 84 luchtvaartmaatschappijen zullen minder vaak op Schiphol vliegen. Een groep van 24 maatschappijen, waaronder JetBlue, die geen historische rechten bezitten, verliezen hun rechten volledig.

Reactie van JetBlue

JetBlue riep de Amerikaanse overheid al op tot vergelding en stelde voor om KLM de toegang tot JFK Airport in New York te ontzeggen als reactie op de krimpplannen van Schiphol.

Vooruitzichten en alternatieven

Ondanks het tijdelijk stilleggen van het krimpplan, werkt minister Harbers aan een permanente oplossing die internationaal juridisch standhoudt. Tot die tijd heeft KLM toegezegd om hun vluchten tijdens de nachtelijke uren te beperken en de stilste vliegtuigen in te zetten.

Reactie van Schiphol

Schiphol zelf, volledig eigendom van de overheid, toont zich teleurgesteld over de uitstel van de krimp. De luchthaven benadrukt de noodzaak van duidelijkheid voor omwonenden en de vermindering van hinder.

Deze ontwikkelingen rondom Schiphol tonen de complexiteit van luchtvaartbeleid, waarbij lokale, nationale en internationale belangen zwaar wegen en vaak met elkaar in conflict zijn.