woensdag , 22 mei 2024

Duurzame vliegtuigbrandstof bij Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Shell hebben gisteren een baanbrekende overeenkomst getekend om vanaf 2024 aanzienlijk meer duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) bij te mengen in de brandstof van alle vliegtuigen die tanken op RTHA. Deze stap zet RTHA op een versneld pad naar het bereiken van de Nederlandse luchtvaartsector doelstelling van 14% SAF in 2030.

Toonaangevende inzet van SAF

De overeenkomst houdt in dat er minimaal 8% extra SAF wordt bijgemengd, bovenop de Europese bijmengverplichting van 6%. Hiermee toont RTHA een aanzienlijk engagement in de strijd tegen klimaatverandering. Wilma van Dijk, Algemeen Directeur RTHA, benadrukt het belang van deze stap: “Duurzame brandstof is essentieel voor de toekomst van de luchtvaart.” Jan Toschka, President van Shell Aviation, onderstreept dit door te wijzen op de cruciale rol van RTHA in het creëren van een stabiele vraag naar SAF.

Voordelen en uitdagingen van SAF

SAF kan leiden tot een aanzienlijke CO2-reductie van gemiddeld 80% over de hele keten in vergelijking met reguliere kerosine. Shell is bezig met de bouw van een fabriek voor biobrandstoffen in Rotterdam, die jaarlijks 820.000 ton SAF en hernieuwbare diesel zal produceren. Echter, de hogere kosten en productiebeperkingen van SAF vereisen een gefaseerde invoering. De samenwerking met Shell stelt RTHA in staat om de transitie naar duurzamere brandstoffen duidelijk en haalbaar te maken voor alle gebruikers.

Noodzaak van hogere bijmengpercentages

Om de ambitieuze doelen van de Nederlandse luchtvaartsector te bereiken, is meer inspanning nodig dan de Europese bijmengverplichting van 6% in 2030. RTHA gaat daarom al in 2024 beginnen met een extra bijmenging van 2%, die jaarlijks met minstens 1% zal toenemen. Zo wordt de doelstelling van 14% SAF ruimschoots gehaald op deze luchthaven, een essentiële stap naar een duurzamere luchtvaart.