vrijdag , 21 juni 2024
Cirrus SR22T GTS G5

AOPA zoekt nieuwe bestuursleden

De Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) Nederland staat voor een belangrijke fase van bestuursvernieuwing. Met één huidige vacature en een aankomende in het voorjaar van 2024, zoekt de organisatie actief naar gedreven individuen die een rol willen spelen in de toekomst van de algemene luchtvaart.

Bestuurswisseling in zicht

De huidige secretaris, heeft aangekondigd in het voorjaar van 2024 zijn functie neer te leggen. Dit biedt een unieke kans voor geïnteresseerden om een sleutelrol te vervullen binnen het AOPA-bestuur.

Rol en invloed van AOPA

AOPA Netherlands, onderdeel van de internationale IAOPA, werkt nauw samen met Europese AOPA-organisaties om de belangen van de General Aviation te behartigen. AOPA’s inspanningen richten zich op samenwerking met overheid en industrie, van nationale overleggen tot internationale regelgevingsdiscussies.

AOPA’s bijdrage aan de luchtvaart

Sinds 1978 zet AOPA zich in voor de belangen van vliegers en vliegtuigeigenaren in Nederland. De organisatie onderhoudt sterke banden met andere vertegenwoordigers in de sector en speelt een actieve rol in diverse overleggen en werkgroepen gericht op de toekomst van de luchtvaart.

Toekomstvisie en betrokkenheid

Het AOPA-bestuur komt maandelijks samen, betrekt externe adviseurs en andere organisaties om zo effectief mogelijk de belangen van de kleine luchtvaart te vertegenwoordigen. Het motto van AOPA weerspiegelt de toewijding aan de algemene luchtvaart en haar leden.

Geïnteresseerden worden aangemoedigd om contact op te nemen met AOPA voor meer informatie over de bestuursfuncties. Kandidaten krijgen de kans om enkele maanden mee te lopen met het bestuur alvorens een formele voordracht plaatsvindt. Meer details zijn beschikbaar op de AOPA-website onder de secties ‘Home’ en ‘Bestuur’.

Link: https://www.aopa.nl