woensdag , 12 juni 2024

Koninklijke Marechaussee vestigt commandogroep op GAE

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft haar commandogroep officieel gevestigd op Groningen Airport Eelde (GAE), waarmee ze een significante uitbreiding van haar activiteiten op de noordelijke luchthaven markeert.

Brigadeleiding nu strategisch gepositioneerd

De Brigade Noord-Nederland van de KMar, die al aanwezig was op GAE, zal nu haar brigadeleiding (commandogroep) op de luchthaven positioneren. Deze stap wordt gezien als een belangrijke versterking van de operationele capaciteiten van de Marechaussee in het noorden van Nederland.

Focus op efficiënte respons bij calamiteiten

Brigadecommandant Arjan Batelaan benadrukt het voordeel van kortere lijnen met de luchthavenautoriteiten, wat resulteert in een efficiëntere respons bij eventuele calamiteiten of incidenten.

Positieve ontvangst door luchthavendirecteur

Meiltje de Groot, de directeur van GAE, heeft positief gereageerd op de komst van de brigadeleiding. Volgens haar getuigt deze stap van een significante investering in de veiligheid op de luchthaven.

Uitgebreide rol van de Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid binnen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De dienst is verantwoordelijk voor taken als grenscontroles, het bewaken van gebouwen en personen bij dreiging, en handhaving van de openbare orde en veiligheid op internationale lucht- en zeehavens.