dinsdag , 21 mei 2024
Schiphol

Geringe impact op luchtkwaliteit door luchtvaart

Nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangetoond dat de luchtvaart slechts in beperkte mate bijdraagt aan luchtverontreiniging in Nederland. Deze bevindingen zijn onderdeel van een grotere inspanning om de leefomgeving rond luchthavens te verbeteren en de luchtkwaliteit te verhogen.

Meeste vervuiling niet afkomstig van luchtvaart

Het blijkt dat in de bewoonde gebieden rond Schiphol, 95% van de luchtverontreiniging van andere bronnen dan de luchtvaart komt. Bij regionale luchthavens is dit zelfs 99%. Dit relativeert de impact van vliegverkeer op de luchtkwaliteit aanzienlijk.

Specifieke resultaten bij Schiphol en regionale luchthavens

In vier bewoonde gebieden draagt de luchtvaart meer dan 1% bij aan de luchtverontreiniging, waarbij Badhoevedorp, nabij Schiphol, het hoogste percentage noteert met maximaal 10% bijdrage aan de stikstofdioxide-concentratie. Dit is nog steeds relatief laag vergeleken met andere bronnen.

Belangrijke bevindingen en maatregelen

Het onderzoek heeft aangetoond dat de meeste Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) worden uitgestoten door taxiënde vliegtuigen. Het ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben al verschillende maatregelen genomen om deze uitstoot te verminderen, zoals het beperken van het gebruik van Auxiliary Power Units (APU’s) en het stimuleren van elektrische grondoperaties.

Toekomstperspectief en verdere stappen

Het ministerie zal de onderzoeksresultaten voorleggen aan onafhankelijke experts voor verdere analyse en duiding. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Commissies Regionaal Overleg en de Maatschappelijke Raad Schiphol. De focus ligt op het verder verbeteren van de luchtkwaliteit rondom luchthavens door innovatieve maatregelen en voortdurende monitoring.