vrijdag , 24 mei 2024

Birgit Otto neemt zitting in Raad van Commissarissen Transavia

Per 1 januari 2024 zal Birgit Otto toetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Transavia. Deze benoeming volgt op het vertrek van Michel Coumans, wiens termijn als lid van de RvC is verstreken.

Een rijke ervaring in de luchtvaart

Otto, bekend om haar uitgebreide ervaring in de luchtvaartsector, neemt ook de rol van voorzitter van de audit committee op zich. Met een achtergrond die zich uitstrekt van ProRail tot Schiphol Group, brengt zij een schat aan kennis en ervaring mee.

Reactie van CEO Marcel de Nooijer

Marcel de Nooijer, CEO van Transavia, uitte zijn enthousiasme over de komst van Otto. Hij benadrukte haar waardevolle bijdrage aan de toekomst van Transavia en bedankte tevens Michel Coumans voor zijn inzet en bijdragen aan de luchtvaartmaatschappij.

Birgit Otto’s loopbaan

Otto heeft recentelijk gewerkt als interim COO bij ProRail en bekleedde de positie van Executive Vice President & Chief Operating Officer bij Schiphol Group. Daarnaast heeft ze diverse leidinggevende rollen vervuld bij Schiphol Group en Nedlloyd bedrijven.

De samenstelling van de RvC

Met de toetreding van Otto bestaat de Raad van Commissarissen van Transavia per 1 januari 2024 uit Jenny Elissen (voorzitter), Erik Swelheim, Elisabeth Stevens en Birgit Otto. Deze samenstelling weerspiegelt de voortdurende inzet van Transavia voor deskundigheid en ervaring in haar bestuursstructuur.

Met de komst van Birgit Otto zet Transavia een belangrijke stap in de versterking van haar bestuursteam en benadrukt het belang van ervaring en kennis in de luchtvaartindustrie.