woensdag , 22 mei 2024

Nieuwe Luchtmachtopleiding gestart op MBO Den Bosch

Vandaag begint de nieuwe opleiding binnen het vakgebied Communicatie en Informatie Systemen (CIS) op een MBO-instelling in Den Bosch. Deze stap, uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL), heeft als doel de toegankelijkheid van militair onderwijs te vergroten.

Uitbreiding van opleidingscapaciteit

Voorheen was deze opleiding alleen beschikbaar bij KMSL. De samenwerking met het ROC Koning Willem I College in Den Bosch zorgt nu voor een aanzienlijke uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Deze maand starten 42 leerlingen, gevolgd door nog eens 40 in september.

Versoepeling toelatingseisen

Er is niet alleen een uitbreiding in het aantal opleidingsplaatsen, maar ook een versoepeling van de toelatingseisen. Aspirant-studenten die niet direct de juiste vooropleiding hebben, kunnen deelnemen aan een schakelprogramma om toch toegelaten te worden.

Verwachtingen van de nieuwe onderwijslocatie

De aanwezigheid van militairen op het MBO en hun interactie met medestudenten van andere opleidingen wordt gezien als een belangrijke factor in de werving van nieuw Defensiepersoneel. De verwachting is dat dit de interesse in een carrière bij Defensie zal vergroten.