zaterdag , 25 mei 2024

Schiphol Bouwt Circulair met BAM

Op Schiphol is een bijzonder project van start gegaan. BAM Bouw en Techniek werkt aan een circulaire doorlaatpost, waarbij gebruik wordt gemaakt van sloopmateriaal. Doorlaatpost 90, waar personen en voertuigen gecontroleerd worden, komt tot stand door de hergebruik van materialen uit gesloopte kantoor- en vrachtgebouwen. Dit project draagt bij aan Schiphols doel om in 2030 een luchthaven zonder restafval te zijn.

Sloop en ontwerp hand in hand

Benthem Crouwel NACO Architects en BAM Bouw en Techniek hebben een ontwerp gecreëerd waarbij sloopmaterialen centraal staan. Zo krijgen staalconstructies, ramen, deuren en andere materialen uit de sloop een nieuwe bestemming in de doorlaatpost. Volgens de Building Circularity Index (BCI) is het ontwerp voor 68% circulair, met 80% als maximaal haalbare score.

Circulaire ambities en strategie

Taco van Iersel, manager bij Schiphol, benadrukt de ambitie om in 2030 een volledig afvalvrije luchthaven te zijn. Dit vereist een vernieuwende aanpak in ontwerp en bouw. Susanne IJsenbrandt van BAM onderstreept dit en wijst op het belang van vroegtijdige betrokkenheid van het ontwerpteam bij de sloop, waardoor ontwerpen beter afgestemd kunnen worden op beschikbare materialen.

Hergebruik en nieuwe toepassingen

Materialen die niet in de doorlaatpost gebruikt worden, vinden elders een nieuwe toepassing. Zo worden fietsenstallingen hergebruikt, kozijnen in nieuwbouwpanden geplaatst en kabelgoten opnieuw ingezet. De dakbedekking krijgt een tweede leven als asfalt voor Rotterdam The Hague Airport.

Circulariteit als kern van Schiphol’s toekomst

Schiphol streeft naar 100% hergebruik of recycling van alle reststromen in 2030. De luchthaven richt zich op het behoud van schaarse bouwproducten en hergebruik van bouwmaterialen. Dit omvat ook een eigen meng- en breekterrein waar beton uit verbouwingen wordt omgezet in nieuw beton of funderingsmateriaal, een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.