zaterdag , 25 mei 2024
F-35

F-35 en F-16 paraat voor Benelux

Vanaf vandaag staan een duo F-35’s en twee F-16’s van de Nederlandse Luchtmacht bij toerbeurt stand-by voor de bewaking en bescherming van het luchtruim van de Benelux. Deze inzet is onderdeel van de Quick Reaction Alert (QRA), een taak die Nederland en België afwisselend vervullen. Nederland neemt deze verantwoordelijkheid op zich tot 9 mei, en zet voor het eerst het geavanceerde F-35-jachtvliegtuig in.

Gevechtsvliegtuigen als snelle reactie

Voor de QRA staan continu twee gevechtsvliegtuigen gereed. Deze kunnen binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd vliegtuig in het Benelux-luchtruim te onderscheppen. In Nederland wordt deze taak gecoördineerd door het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM). Als een vliegtuig geen radiocontact maakt en wordt opgemerkt door de gevechtsleiding, wordt de QRA ingeschakeld.

Nederlandse en Belgische samenwerking

De F-35’s zijn gestationeerd op de Nederlandse vliegbases in Leeuwarden en Volkel. Het adequaat reageren op schendingen van het Benelux-luchtruim is een essentiële taak van de luchtmacht. In België wordt de inzet van de QRA gecoördineerd door het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De luchtgevechtsleiding in Europa werkt nauw samen om tijdig in te grijpen bij potentiële dreigingen vanuit het luchtruim.

Bescherming tegen luchtruimschendingen

De Belgische jachtvliegtuigen zijn gebaseerd in Kleine-Brogel en Florennes. Deze samenwerking tussen Nederland en België onderstreept het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid en effectieve reactie op mogelijke dreigingen in het luchtruim van de Benelux. Hierbij speelt de inzet van de F-35 een cruciale rol in de versterking van de gezamenlijke luchtverdediging.