vrijdag , 24 mei 2024

LVNL test drone verkeersdienst

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een belangrijke stap gezet in de integratie van onbemande luchtvaart door een trial uit te voeren met een Common Information Service (CIS). Deze service dient als provider voor onbemand vliegverkeer en streeft ernaar een volledig verkeersbeeld te bieden van zowel bemande als onbemande luchtvaart.

Groeiend aantal drones vraagt om innovatie

De toename van drones in het Nederlandse luchtruim benadrukt de noodzaak voor een centraal informatiesysteem. “Betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor de veilige co-existentie van bemand en onbemand vliegverkeer,” aldus Maartje van der Helm, General Manager Performance & Development bij LVNL. Een ge├»ntegreerd CIS vormt de basis voor deze ontwikkeling.

Succesvolle trial markeert vooruitgang

De trial met partners zoals Airhub, Altitude Angel, en Senhive heeft LVNL in staat gesteld diverse systemen en datastromen te combineren. Dit leidde tot een gedetailleerd verkeersbeeld in het lagere luchtruim, een cruciale stap voor de implementatie van een CIS. Door de combinatie van radardata en dronedetectiesystemen, samen met een portaal voor vluchtplanautorisatie, is een nieuwe mijlpaal bereikt in de veilige integratie van drones.

Toekomstperspectieven voor CIS

Met de opgedane ervaringen uit de trial kijkt LVNL uit naar de verdere ontwikkeling van het CIS. Deze trial onderstreept het potentieel van een centraal informatiesysteem voor de integratie van onbemande luchtvaart, een belangrijk aspect voor de toekomstige veiligheid en betrouwbaarheid van het luchtruim. Met het oog op de toekomst zal LVNL blijven samenwerken met industrie partners om dit doel te bereiken.