vrijdag , 12 april 2024

Kaagbaan Schiphol 9 weken dicht

Van 19 februari tot en met 25 april 2024 ondergaat de Kaagbaan op Schiphol een uitgebreide onderhouds- en vervangingsoperatie. Gedurende deze periode is de baan gesloten voor al het vliegverkeer, wat resulteert in een toename van het gebruik van alternatieve vliegroutes. Dit brengt onvermijdelijk meer vliegtuiggeluid met zich mee voor de gebieden rond de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan.

Onderhoud noodzakelijk voor veiligheid

Volgens Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure, is dit groot onderhoud een essentiële stap om de start- en landingsbanen in optimale staat te houden voor veilig vliegverkeer. De focus ligt op het vernieuwen van kritieke onderdelen van de Kaagbaan, waaronder de aanleg van 86.800 m2 nieuw asfalt, de vervanging van meer dan 2000 LED-armaturen in de vliegveldlichtinstallatie, en het onderhoud aan het beton en de elektrische systemen. Het project omvat tevens de aanleg van 160 kilometer aan elektriciteitskabels als onderdeel van de verdere elektrificatie van Schiphol.

Aangepast vliegverkeer tijdens werkzaamheden

Het onderhoud aan de Kaagbaan betekent een tijdelijke toename van het vliegverkeer over de alternatieve banen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Schiphol is zich bewust van de impact op de omwonenden en heeft maatregelen genomen om deze zo veel mogelijk te beperken. Informatie over de specifieke vliegroutes en de gevolgen van de werkzaamheden is beschikbaar gesteld voor de betrokken gemeenschappen.

Communicatie met omwonenden

Schiphol onderhoudt nauw contact met de omgeving en zet diverse communicatiekanalen in om omwonenden te informeren over de voortgang en impact van de werkzaamheden. Bewoners worden aangemoedigd om de projectwebsite en de burennieuwsbrief in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

De ingrijpende werkzaamheden aan de Kaagbaan zijn een cruciaal onderdeel van Schiphols inzet voor het behoud van een veilige en duurzame luchtvaartinfrastructuur. Ondanks de tijdelijke overlast voor de omgeving, benadrukt Schiphol het belang van deze werkzaamheden voor de lange termijn veiligheid en efficiëntie van het vliegverkeer.