dinsdag , 21 mei 2024

KLM en BARIN akkoord met MKBA-rapport publicatie

KLM en BARIN, vertegenwoordiger van 50 luchtvaartmaatschappijen in Nederland, hebben ingestemd met de publicatie van het Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) rapport door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het rapport, een gezamenlijke opdracht met Royal Schiphol Group, biedt inzicht in beleidskeuzes bij een mogelijk krimp-scenario van de luchtvaartsector.

Openbaar na onbedoelde lek

Ondanks een initiële afspraak om het rapport alleen gezamenlijk te publiceren, is de inhoud onbedoeld uitgelekt. Dit heeft geleid tot vragen en de behoefte aan transparantie. KLM en BARIN kiezen er daarom voor om alsnog hun goedkeuring te geven voor de openbaarmaking van het rapport.

Kritiek op de methodiek

KLM en BARIN hebben bedenkingen bij de methodiek en de conclusies van het rapport, voornamelijk omdat deze niet volledig en uit balans zijn. Kritiekpunten zijn onder meer de disproportionele weging van milieu- en geluidseffecten en het negeren van de impact op de Nederlandse luchtvaart en economie.

Streven naar balans

Ondanks de kritiek, blijven KLM en BARIN zich inzetten voor een duurzamere luchtvaartsector. KLM benadrukt de noodzaak van mondiale of ten minste Europese maatregelen om de balans tussen luchtvaart en milieu te verbeteren. Het ministerie plant de rapportage spoedig aan de Tweede Kamer te presenteren.

Dit besluit tot publicatie onderstreept het belang van openheid en samenwerking binnen de luchtvaartsector, en de continue zoektocht naar verbetering van de verhouding met de omgeving.