zaterdag , 25 mei 2024

Reactie Eindhoven Airport op geplande baanwerkzaamheden

Naar aanleiding van berichten in diverse media over de plannen voor grootschalige baanwerkzaamheden op de vliegbasis Eindhoven, heeft Eindhoven Airport gereageerd. Deze militaire luchthaven, waarvan Eindhoven Airport een medegebruiker is voor civiele luchtvaart, staat mogelijk aan de vooravond van omvangrijke aanpassingen. De plannen, afkomstig van het ministerie van Defensie, zijn nog onderhevig aan definitieve goedkeuring.

Details afhankelijk van Defensie

Het ministerie van Defensie, eigenaar van de luchthaven, moet nog een definitief besluit nemen over het startmoment, de duur en de omvang van de werkzaamheden. De impact van deze beslissing is aanzienlijk, gezien de rol van de luchthaven in zowel militaire als burgerluchtvaart.

Verwachting uitsluitsel eind februari

Eindhoven Airport benadrukt dat, indien de besluitvorming door Defensie positief uitvalt, de werkzaamheden niet zullen aanvangen voor 2027. Meer duidelijkheid over de specifieke plannen en de tijdlijn wordt eind februari verwacht, wanneer het ministerie van Defensie naar buiten treedt met de definitieve besluitvorming en de totale omvang van het project.