woensdag , 22 mei 2024

Militaire training goedkeuring voor Piaggio Aerospace

Het Italiaanse ministerie van Defensie heeft Piaggio Aerospace gecertificeerd als Onderhoudsopleidingsorganisatie. Deze certificering, toegekend door het Secretariaat-Generaal van Defensie/Nationaal Directoraat Bewapening via het Directoraat voor Luchtbewapening en Luchtwaardigheid, maakt het mogelijk voor het Italiaanse bedrijf om onderhoudspersoneel op te leiden voor de militaire configuraties van hun vlaggenschipvliegtuig, de P.180.

Voldoet aan het Europese Defensie Agentschap

In lijn met de regelgeving van het Europese Defensie Agentschap, EMAR 147, zal Piaggio Aerospace opleidingscursussen verzorgen die geldig zijn voor het verkrijgen van de Militaire Vliegtuigonderhoudslicentie.

Versterking van strategische rol

Deze ontwikkeling bekrachtigt verder de strategische positie van Piaggio Aerospace binnen de defensie-industrie. Het bedrijf onderhoudt al jarenlang verschillende soorten vliegtuigmotoren, zoals de Viper die wordt gebruikt door het Italiaanse Nationale Aerobatische Team, en heeft expertise in het ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen van onbemande luchtvaartsystemen, luchtambulances en speciale-missievliegtuigen.

Erkenning van technische kennis

“Certificering voor militaire vliegtuigtraining is wederom een erkenning van de expertise van ons bedrijf door de Italiaanse strijdkrachten,” aldus mevrouw Manuela Ramella, Hoofd Technische Zaken en Kwaliteitsmanager bij Piaggio Aerospace, “en biedt ons de mogelijkheid om bij te dragen aan de standaardisatie van militaire luchtwaardigheid binnen de Europese Unie.”