vrijdag , 24 mei 2024

Amsterdams stagepact MBO Schiphol

Schiphol blijft zich inzetten om een aantrekkelijke werkplek te zijn voor aspirant luchtvaartprofessionals. Dit varieert van werk in de bagagekelder tot functies in de verkeerstoren. De kansen voor zinvol en uitdagend werk zijn legio op de luchthaven, en het belang van praktijkervaring tijdens een stage is hierbij cruciaal.

Jarenlange samenwerking onderstreept

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs, vooral op het gebied van stages, is op Schiphol al jaren een feit. Op dinsdag 9 april hebben Royal Schiphol Group en Luchtvaart Community Schiphol het Amsterdams Stagepact MBO ondertekend, een initiatief dat stagekansen binnen de sector moet verbeteren. Dit pact, een uitbreiding van het landelijke Stagepact MBO, focust op het creëren van voldoende geschikte stageplekken, het verbeteren van de begeleiding tijdens stages, het waarborgen van een passende vergoeding, en het uitbannen van stagediscriminatie.

Royal Schiphol Group zet zich in

Esmé Valk, Executive Director HR bij Royal Schiphol Group, benadrukt het belang van deelname aan het pact: “Als werkgever, opdrachtgever en exploitant van Schiphol zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het Amsterdams Stagepact MBO. Wij ondersteunen de ambitie van het pact en bieden talrijke mogelijkheden voor stagiairs.”

Kwalitatieve stages essentieel

Luchtvaart Community Schiphol erkent ook het belang van kwalitatieve stageplekken en goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Wij hebben de Schiphol stage-guidelines ontwikkeld om de kwaliteit van leren in de praktijk te waarborgen,” verklaart een woordvoerder.

De aanwezigheid van Koningin Máxima bij de ondertekening van het pact onderstreept verder het nationale belang van goed opgeleide vakmensen voor de economie.