vrijdag , 24 mei 2024

Kaagbaan weer open na onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol is vanaf donderdag 25 april om 19:00 uur weer beschikbaar voor vliegverkeer. Na maanden van intensief werk en ondanks de uitdagingen veroorzaakt door regenval, is het groot onderhoud succesvol en op tijd afgerond. Dit stelt de baan veilig voor toekomstig gebruik.

Nachtelijke inspanningen en uitdagingen

Gedurende de onderhoudsperiode zijn aanzienlijke werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het leggen van 86.800 m² nieuwe asfaltverharding, het vervangen van de vliegveldlichtinstallatie, en het aanleggen van 1500 meter nieuwe hemelwaterafvoer en 160 kilometer elektriciteitskabels. Er is ook in de nachten en weekenden doorgewerkt om de onderhoudsduur zo kort mogelijk te houden, wat de betrokkenheid en vastberadenheid van het team benadrukt.

Voorbereidingen voor toekomstig onderhoud

Met de afronding van dit groot onderhoud, richt Schiphol zich nu op de jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden en de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan gepland voor 2025. Schiphol neemt de geleerde lessen mee, waaronder de uitgebreide communicatie met de omwonenden en de opgedane ervaringen, om de toekomstige projecten nog efficiënter te laten verlopen.

Het voltooien van het onderhoud aan de Kaagbaan is een cruciale stap voor Schiphol om een veilige en efficiënte operatie te blijven garanderen. Deze inspanningen tonen de toewijding aan zowel de luchthaveninfrastructuur als aan de gemeenschap rondom Schiphol.