donderdag , 25 juli 2024

Zwanenburgbaan buiten gebruik voor onderhoud

Van maandag 17 tot en met vrijdag 28 juni vindt er regulier onderhoud plaats aan de Zwanenburgbaan. Gedurende deze periode is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Alternatieve banen worden ingezet: de Buitenveldertbaan en Kaagbaan voor startend vliegverkeer, en de Buitenveldertbaan, Kaagbaan en Schiphol-Oostbaan voor landend vliegverkeer. Tegelijkertijd begint Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) met werkzaamheden aan het Instrument Landing System (ILS), welke tot medio september duren.

Jaarlijks onderhoud en noodzakelijke reparaties

Elk jaar wordt regulier onderhoud uitgevoerd aan start- en landingsbanen om deze in goede conditie te houden. Voor de Zwanenburgbaan omvat dit kleine reparaties aan asfalt en markeringen, controles van bekabeling en elektra, doorspoelen van het hemelwaterafvoersysteem, maaien van omliggende grasvelden, en schoonmaken of vervangen van lampen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Inzet van andere start- en landingsbanen

Tijdens het onderhoud wordt meer gebruik gemaakt van de Buitenveldertbaan, Kaagbaan en Schiphol-Oostbaan. Dit betekent dat in de gebieden onder de vliegroutes van deze banen meer vliegtuigen zullen overkomen. Gedetailleerde informatie over de vliegroutes is beschikbaar op de betreffende pagina.

Werkzaamheden aan het Instrument Landing System (ILS)

LVNL begint in deze periode ook met werkzaamheden aan het ILS van de Zwanenburgbaan, een systeem dat zorgt voor veilige landingen van vliegtuigen. Deze werkzaamheden duren tot medio september. Na afronding voert LVNL noodzakelijke metingen uit om de nauwkeurige werking van het systeem te controleren.