donderdag , 25 juli 2024
Amsterdam Airport Schiphol – Ground To Air 3

ILT en Kiwa tekenen intentieverklaring over luchtvaarttaken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa N.V. hebben een intentieverklaring getekend om luchtvaarttaken over te dragen van Kiwa aan de ILT.

Luchtvaarttaken terug naar de overheid

De ILT draagt als luchtvaartautoriteit bij aan de veiligheid in de luchtvaart door toezicht te houden en vakbekwaamheid te waarborgen. De taken die Kiwa nu namens de ILT uitvoert, zoals het certificeren van piloten, luchtverkeersdienstverleners en onderhoudstechnici, zullen worden overgedragen aan de ILT.

Geen invloed op veiligheid

De overdracht van deze taken zal de luchtvaartveiligheid niet beïnvloeden en heeft minimale impact op de vergunningverlening. Het moment van overdracht is nog niet bekend, aangezien beide organisaties nog de voorwaarden bespreken. De huidige Kiwa-medewerkers zullen overgaan naar de ILT en de voorbereidingen, zoals de benodigde ICT-systemen, zijn al gestart.

Geschiedenis van administratieve processen

In het verleden heeft de ILT taken uitbesteed aan private partijen zoals Kiwa om de overheid te verkleinen. Dit betrof voornamelijk producten met eenvoudige administratieve processen. Echter, deze uitbesteding heeft geleid tot versnipperde verantwoordelijkheden, wat risico’s kan meebrengen voor de uitvoering en het toezicht.

Bundeling van luchtvaarttaken

EASA, de Europese toezichthouder, is kritisch op het Nederlandse stelsel en de verdeling van verantwoordelijkheden. Door de taken van Kiwa over te dragen aan de ILT, worden luchtvaarttaken gebundeld en versterkt. Deze ontwikkeling past bij de bredere inspanningen van de ILT en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om haar rol als luchtvaartautoriteit te versterken.