vrijdag , 21 juni 2024
Teuge - PH-SWP

KNVvL in gesprek met provincie Gelderland ivm situatie vliegveld Teuge

Woerden, 28 juni 2017 – Ronald Schnitker (voorzitter KNVvL), Ronald Termaat (directeur KNVvL) en Coert Munk (luchtvaart adviseur) hebben op 27 juni een gesprek gehad met de gedeputeerde Josan Meijer en Gertjan van Eijk (beleidsmedewerker luchtvaart) van de provincie Gelderland naar aanleiding van de netelige situatie waarin het parachutespringen op het vliegveld Teuge is komen te verkeren door de geplande vliegroutes voor Lelystad Airport (pal over het vliegveld Teuge). Ook vliegveld Teuge wordt hierdoor rechtstreeks in haar bestaan bedreigd.

Gedeputeerde Josan Meijer zegt dat het college van gedeputeerde staten Gelderland onaangenaam is verrast door de voorgestelde routes en de negatieve effecten daarvan voor het Nationaal Paracentrum en vliegveld Teuge. De routes zijn gepresenteerd aan de provincie zonder dat enig vooroverleg met de provincie, het vliegveld, de KNVvL en het paracentrum is geweest en zonder dat inzage is gegeven in alternatieven.

De verwachtingen die gewekt waren rondom Teuge (nieuw Luchthavenbesluit om bestaand gebruik te blijven faciliteren en overplaatsing van activiteiten op Lelystad naar Teuge) worden nu doorbroken. Het vliegveld Teuge vervult een nationale functie voor parachutespringactiviteiten en vormen financieel gezien de ruggengraat van het vliegveld.

Gedeputeerde Meijers zeg toe dat zij zich hard gaat maken de huidige activiteiten van vliegveld Teuge nu en en in de toekomst te behouden. Zij deelt het standpunt van de KNVvL dat de activiteiten op Teuge ook binnen het routeontwerp geaccommodeerd moeten worden.

Na het gesprek was een Provinciale Statenvergadering waarin gedeputeerde Meijers hiervoor genoemde standpunten nog eens duidelijk heeft toegelicht. Tevens heeft gedeputeerde Meijers een gesprek met de staatssecretaris aangevraagd.

Link:
www.knvvl.nl

Ronald Schnitker voorzitter KNVvL
Foto: Ronald Schnitker, voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)