zaterdag , 25 mei 2024
Amsterdam Airport Schiphol – Ground To Air 3

Vliegverkeer Schiphol neemt geleidelijk toe

Het vliegverkeer van en naar Schiphol neemt geleidelijk toe nu veel mensen weer mogen, kunnen en willen reizen. Waar er op het hoogtepunt van de coronacrisis zo’n 125 vluchten per dag met 6.000 reizigers waren, neemt het aantal vluchten in juli toe tot 500 à 650 met 40.000 tot 60.000 reizigers. Schiphol houdt omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte van het effect in de regio van het toenemende vliegverkeer. 

In dezelfde periode vorig jaar waren er dagelijks ruim 210.000 reizigers en om en nabij 1450 vluchten. Ondanks dat het aantal vluchten deze zomer veel minder is, zullen omwonenden merken dat er weer meer vliegverkeer is. In de burennieuwsbrief die Schiphol maandelijks verstuurt, besteedt Schiphol de aankomende edities extra aandacht aan het effect van het toenemende vliegverkeer.

Minder hinder 
Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) lanceerden in maart 2020 een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen. Schiphol en LVNL zetten de uitvoer van dat programma onverminderd door, ook nu er door de coronacrisis minder vluchten zijn. Een voorbeeld daarvan is dat LVNL recent twee nieuwe procedures in het luchtverkeersleidingssysteem implementeerde waarmee geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners ten noorden van Schiphol afneemt. 

De maatregelen zijn verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht. LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen.  

Links:
Aanmelden burennieuwsbrief
Overlast door vliegverkeer terugdringen