woensdag , 22 mei 2024
Eindhoven Airport

Eindhoven Airport zet in op minder CO2 en geluid

Eindhoven Airport, een cruciale spil in de regionale mobiliteit met meer dan 80 bestemmingen, zet zich in voor een duurzamere toekomst. Met het oog op verantwoorde luchtvaart wil de luchthaven de impact op de lokale omgeving en het milieu drastisch verminderen. Het doel is om tegen 2030 aanzienlijke reducties te realiseren in zowel geluidsbelasting als CO2-uitstoot.

Versnelling van duurzaamheidsinitiatieven

De luchthaven heeft zich gecommitteerd aan een 30% reductie in geluidsbelasting ten opzichte van 2019, en eveneens een 30% vermindering van CO2-uitstoot door vliegverkeer. Deze ambitieuze doelstellingen positioneren Eindhoven Airport als een voorloper in de wereldwijde inspanningen om de schadelijke effecten van vliegen te verminderen.

Concrete maatregelen naar 2030

Om deze doelen te bereiken, worden er verschillende maatregelen genomen:

  1. Geen fossiele privévluchten na 2026: Privévluchten, die relatief meer geluids- en CO2-overlast veroorzaken, worden vanaf 2026 geweerd. Kleine, duurzame luchtvaart die waarde toevoegt aan de regio zal nog steeds worden gefaciliteerd.
  2. Beperking vluchten tot 40.500 per jaar: In 2026 en 2027 wordt het aantal vluchten beperkt, met vanaf 2028 een focus op geluidsnormen in plaats van vluchtaantallen.
  3. Invoering geluidsarme startprocedures: Er wordt gezocht naar startprocedures die minimale geluidsoverlast veroorzaken, met een streven deze zo snel mogelijk in te voeren.
  4. Nieuwste generatie vliegtuigen vanaf 2030: Vanaf 2030 worden alleen de modernste vliegtuigen toegelaten, wat zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van zowel geluid als CO2-uitstoot.
  5. Hogere bijmengverplichting voor duurzame vliegtuigbrandstof: Er wordt gewerkt aan een hogere bijmengverplichting van Sustainable Aviation Fuel (SAF) om de CO2-uitstoot verder te verminderen.

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport, benadrukt de urgentie en haalbaarheid van deze ambitieuze verduurzamingsdoelen. Met deze maatregelen toont Eindhoven Airport aan dat het serieus werk maakt van zowel geluidsreductie als CO2-vermindering, en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de duurzame toekomst van de luchtvaart binnen Europa.