donderdag , 30 mei 2024

Stichting AFF tekent convenant met ILT

Lelystad – 10 juni 2014. Stichting AFF tekent convenant met ILT. De door AOPA opgerichte AFF (AOPA FlightSchool Foundation) heeft de eerste doelstellingen bereikt: De AFF maakte gestandaardiseerde organisatie handboeken en syllabi voor de kleine ATO’s.

Die AFF handboeken zijn door ILT goedgekeurd en worden nu door ca 30 vliegscholen gebruikt voor hun omzetting naar de EU vliegopleiding. ILT heeft op zaterdag 7 juni met de AFF een convenant getekend waarin onder meer is vastgelegd dat het toezicht van de AFF op de invoering van deze standaard door ILenT wordt gewaardeerd.

De deelnemers van de AFF ontvangen daardoor een flinke korting van 80% op de omzettingskosten en een snelle afhandeling. Als men de RTF (vliegschool) wil omzetten met hulp van de AFF kan men zich aanmelden bij AFF@FTM-online.nl.

aopa

www.aopa.nl