zaterdag , 13 juli 2024
Schiphol

Vliegtuiggeluid meten en berekenen combineren

Lelystad, 1 December 2017 – Geluidsoverlast door vliegverkeer wordt in Nederland berekend. Met metingen wordt vrijwel niets gedaan. Op basis van de berekeningen wordt bepaald hoeveel vluchten Schiphol mag uitvoeren, welke baan daarvoor gebruikt wordt en welke routes vliegtuigen moeten vliegen. Deze papieren werkelijkheid strookt vaak niet met de realiteit. Piloten vliegen anders, er wordt vaker dan afgesproken ’s nachts of met oudere vliegtuigen gevlogen.

Er zijn echter wel meetstations, van Schiphol en van gemeenten, die het geluid van overvliegende vliegtuigen meten en registreren. Met die informatie wordt weinig gedaan. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger wil daarom dat de overheid alle beschikbare meetgegevens combineert en waar nodig nieuwe meetstations plaats. Die meetgegevens moeten worden gebruikt om goede rapportages te maken waarin zowel de berekeningen als de metingen met elkaar worden vergeleken. Kröger: ‘Het is toch gek dat overlast wel gemeten wordt, maar dat we die data niet gebruiken. Dat doet geen recht aan de bewoners die zich soms echt belazerd voelen. We kunnen alleen op basis van de echte feiten over geluidsoverlast conclusies trekken over de toekomst van de luchtvaart.’

De geluidsregels houden géén rekeningen met piekbelasting. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de gemiddelde overlast per jaar. Een vliegtuig dat ’s-avonds laat of ’s-ochtends vroeg overvliegt draagt uit zichzelf weinig bij aan het gemiddelde maar als omwonende zit je wel rechtop in je bed. Kröger: ‘Als de politie bij mij aanbelt omdat de muziek op mijn feestje te hard staat, dan kan ik toch ook niet zeggen dat het geluid gemiddeld gezien over het jaar reuze mee valt? Dit is echt niet uit te leggen aan burgers. Alleen luchthavens hebben baat bij deze manier van berekenen.’

Grote groepen Nederlanders hebben te maken met geluidshinder van vliegtuigen. Dit geldt voor gebieden in de buurt van Schiphol, ook rondom de regionale luchthavens en het toekomstige Lelystad Airport. Omdat vliegtuigen bij Lelystad langdurig laagvliegen over een groot gebied is de overlast onevenredig groot. Bovendien krijgt niet alleen het directe gebied rond de luchthaven te maken met overlast maar ook inwoners van Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De discussie over meten en rekenen speelt al jaren. Inmiddels kunnen metingen vergeleken worden met de radargegevens en zijn meettechnieken zo goed dat precies is vast te stellen wat de bron van het geluid is. Door meten en rekenen te combineren kan een veel beter beeld van de werkelijke overlast worden gecreëerd. Hierdoor zijn ook beter afspraken te maken, beter te handhaven en voelen burgers zich weer serieus genomen.