vrijdag , 24 mei 2024

KLM-Vervoerscijfers juni 2019

De maand juni liet een stijging van de KLM-vervoerscijfers zien. KLM had in deze maand 4,7% meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bij een hoger vervoer van 2,2% inpassagierskilometers en een iets hogere capaciteit stoelkilometers van 0,8%, steeg de bezettingsgraad met 1,3 procentpunt tot 91,7% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De passagiersgroei was het sterkst op bestemmingen in de regio Europa & Noord-Afrika.

Pieter Elbers – KLM president-directeur:
Bij een kleine capaciteitsgroei in juni is de passagiersgroei iets harder gestegen, met een hogere loadfactor als resultaat. Bij Vracht daalde de capaciteit met 0,6% licht, maar daalde het vervoer harder (-2,7%). Schiphol heeft al 1,5 jaar nauwelijks ruimte voor groei. Daarmee is de capaciteit in stoelkilometers (ASK) in de eerste 6 maanden van 2019 slechts 0,5% gestegen. De groei in RPK is identiek, ook 0,5%. Het aantal passagiers is, door stijging van de passagiersaantallen op het Europese netwerk, 2,2% gestegen in de eerste 6 maanden van dit jaar.