donderdag , 25 juli 2024
ILenT

ILenT en de politie inspecteren kleine luchtvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de politie inspecteren kleine luchtvaart. De vluchtvoorbereiding van piloten in de kleine luchtvaart is vaak nog niet in orde. In een aantal gevallen zijn aannames en berekeningen omtrent de massa- en balansverdeling niet juist en ook zijn de luchtwaardigheidscertificaten (Airworthiness Review Certificates; ARC) niet altijd aan boord of niet geldig. Dat blijkt uit een thema-inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de politie op zaterdag 19 april.

Doel van de inspecties was om te controleren of de vliegers zich houden aan de veiligheidsregels voor de vluchtvoorbereiding zoals massa- en balansverdeling en olie- en brandstofmanagement, mee te voeren (luchtwaardigheids)certificaten en het verhogen van de algemene vliegveiligheid als preventief signaal.

Resultaten
In totaal zijn er op 19 april 29 controles uitgevoerd. De locaties waar is gecontroleerd zijn Texel International Airport, Teuge International Airport, Lelystad Airport en Breda International Airport. Van de 29 controles bleek bij 14 dat ze niet voldoen aan de regels. Bij 6 gezagvoerders waren de meegevoerde luchtwaardigheidsdocumenten niet in orde en bij de overige was de voorbereiding van de vlucht niet in orde met betrekking tot massa- en balansverdeling.

Bij een controle op Texel is een proces-verbaal opgemaakt door de afdeling Luchtvaart van de politie. Deze vlieger had geen ARC met zich mee, geen geldige vliegkaart en de weight & balance berekening was gebaseerd op een oud weegrapport dat niet meer geldig was. De ILenT controleert bijvoorbeeld of de gezagvoerder de documenten op orde heeft. Zo moet de gezagvoerder in bezit zijn van een bewijs van inschrijving, bewijs van luchtwaardigheid, het vlieghandboek, journaal en een bewijs van bevoegdheid en indien van toepassing een geluidscertificaat en vergunning voor het gebruik van radio- en navigatieapparatuur. De politie neemt een blaastest af en van gecontroleerde gezagvoerders en van medewerkers van de luchthaven.

Uit onderzoek van de Luchtverkeersleiding Nederland en de ILenT blijkt dat de vluchtvoorbereiding, van met name de kleine luchtvaart, te wensen overlaat. Voor de veiligheid van de vliegers in de kleine luchtvaart (General Aviation) en de mensen en natuur in de omgeving is het belangrijk dat de vluchtvoorbereiding op orde is.

Locaties
De locaties die zijn gekozen voor de eerste controle van dit jaar zijn vier belangrijke luchthavens voor de kleine luchtvaart. Het zijn ongecontroleerde luchthavens waar dus geen luchtverkeersleiding aanwezig is. Deze luchthavens zijn wel voorzien van een havendienst die algemene informatie verstrekt aan gebruikers over de start- en landingsbanen voor de vlucht. Vanaf en naar deze luchthavens wordt onder zichtvliegregels gevlogen. Dus afhankelijk van de weersomstandigheden kan er al dan niet gevlogen worden.

De komende maanden gaan de ILenT en de politie op diverse locaties inspecteren.

Bron: ILenT